Minggu, 16 September 2012

NADHOM ASYSYAHADATAIN LENGKAPDAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )

Aduh gusti kula nuhun pangapunten
Sekatae dosa kula ingkang wonten

Gede cilik dosa ati dosane badan
Mugi kersa ngampura gusti pangeran


Bukah ati tutupana cacad kula
Nuhun dipecat ati kula ingkang ala


Bade sinten kang ngapura sekabeh dosa
Anging gusti panjenengan kang kuasa


Dosa samar panjenengan langkung periksa
Mugi-mugi ngapura sekabeh dosa


Alkhamdulillah kula muji kesyukuran
Gusti Alloh kang nebihaken Kemusyrikan


Ayu santri ingkang paham pikirane
Maring nadom aja bosen apalana


Yen di kajih bisa weru ning anggone
Yen wis weruh duwe ilmu ana kanggone


Jaman dingin rapat wali cerbon girang
Dipun imbal desa bulak Jatibarang


Ngrundingaken maju mundure syahadat
Gelem nampa apa beli kabeh rakyat


Santri ngandel ning pituture syekhuna
Ilmu amal iman islam ya sempurna


Masjid mekkah sing nunggoni para wali
Dipun imbal tanah jawa kebon melati


Weruhana santrine syarif hidayat
Dadi wali sebab ngaji syahadat

Sira weruh terus geguru ning syahadat
Ning timbulane gusti syarif hidayat

Aja dumeh sira bisa ning syahadat
Sira bisa ning syahadat munggah ning adat

Ayu wedi watir maras ning atine
Akhir umur bokan blolih pangapurane

Gage tangi bengi sholat tahajud
Den paringi penjaluke wongkang sujud

Jaluk apa ning dunya disediai
Sugih pinter bener saking Ilahi

Gusti Alloh ngampura dosa ora angel ora apa
Tapi delenge tobat sira kaya apa

Awak sira awan bengi kacanana
Ingkang awas tindak lana titenana

Yen kepengen dadi mukmin kudu ngalahi
Aja wani madoni akhire belai

Poma aja wani sira nukari
Ingetaken dadi batur mengko buri

Arep tukar karo batur aja wani
Yen wania sira iku nggo upan geni

Alloh Alloh Alloh ya rosululloh
Kabeh badan kang nguasani gusti Alloh

Nuhun-nuhun kekuatan jalanaken
Ning perintahe kang sampun ridlokaken

Lamon iman gelem nyebut asma pangeran
Tetep aman muarah sandang murah pangan

Rokhman rokhim iku welas winelasan
Maring umat maring Makhluk sepepadan

Iki jaman wis akhir kari setitik
Yen ora mikir gawe amal ora katik

Jaman akhir ilmu ilang manfa’ate
Bagen kiyai ahli tapa langka kramate

Jaman akhir Sunnah nabi digeguyu
Sing geguyu yakin pisan wong keliru

Jaman akhir Sunnah nabi disengiti
Bonggan sengit kejaba umate gusti

Jaman akhir Sunnah nabi ora digawa
Sing nyekeli luwih panas kenimbang wangwa

Jaman akhir Sunnah nabi didugali
Poma batur aja ucul diganduli


Dajjal la’nat sore jum’at pada metu
Seja ngulati ngaku duwe anak putu


Dajjal iku matane kang kiri siji
Omonge sulaya ora netepi janji


Batuke dajjal diwaca tulisane
La’ natulloh ‘ alal kafirin ya unine

S Y A H A D A T (1380 H – 1960 M )

Wong kafir kabeh digiring-giring
Marani jahannam golong-golong pada muring

Teka ning jahanam lawange terus dibuka
Malaikat kang jaga lawang nakoni dika

Apa sira ora ketekanan ning utusan
Ingkang bisa nerangaken dawuhe Qur’an

Kafir jawab ning malaikat kang nakoni
Inggih wonten nanging kula beli ngelakoni

Ya saiki siksane Alloh tampanana
Ayu manjing enak blenak rasakna

Kanjeng nabi meriksa neraka terang katon
Ning neraka sing akeh iku wong wadon

Waktu dunya ora syahadat ora sholat
Lan wong wadon kang ora open ning aurat

Ingkang sanga torekot guru maring Alloh
Wajib nglakoni perintah guru maring Alloh

Dilakukaken pengucape awak ira
Sosa duta tun yaya kerja nira

Sholat limang waktu sedina sewengi
Terima kasie badan Alloh kang maringi

Maca syahadat ping telu aja keliwat
Duha tahajud tunjina dadi syarat

Maca ya kafi ya fatah nuli karcis
Nganggo jubah lawon putih ingkang percis

Iku terang torekot syahadat solawat
Dedalane derajat duwur syarif hidayat

Rohe sholat ana nenem kang percaya
Khusyu kudur paham hebat roja kaya

Tegese khusyu ati kulane
Kudur iku ora pegot eling pangerane

Paham ngerti ibadah syah Lan batale
Hebah demen perentah Alloh lan rosule

Roja ngarep-ngarep kita ning kenugrahan
Kaya wirang ngelakoni kasalahan

Bocah santri arep mendi sira nunute
Ngintil rosul ora cocog syare’ate

Ngaku demen kanjeng nabi demen apane
Sembayange ora kaya kanjeng nabi aturane

Kita demen kanjeng nabi Allohurobbi
Terusaken demen maring ali nabi

Syafa’ate kanjeng nabi luwih wani
Ana umate manjing geni digogoni

Sapa wonge manjing guru abah umar
Kudu ngandel ning pitutur aja samar

Jam rolas bengi senen tekane
Wong kang bodo wajib titen ingetane

Sing miturut ning pitutur guru kita
Aja ana tempo nganyang maring kita

Aja mangmang guru iku nggo gandulan
Sebab guru nuntun dalan elintg pangeran

Kanjeng nabi ora deleng ning kandane
Tapi deleng wong kang bisa ngelakonane

Aja kongsi guru kita bendu dika
Yen wis bendu tetepe bakal cilaka

Ayu eling maring Alloh kembuli
Kita nggandul ahli nabi iku wali

Iki jama jaman ayakan
Sing diayak ke islaman

Islam selamet ora hasud ora takabur
‘ ujub riya toma’ kesiben karo batur

Syahadat bandem syetan patang puluh loro
Syetan jungkel nangis ngero-gero

Aduh-aduh wani temen wong syahadat
Kita kalah pasrah boch bade mangkat

Bocah santri ingkang awas lan waspada
Zaman akhir akeh wong enda-enda

Dunya iku kabeh badan
Ngurus ati kelawan iman

Demen dunya sira nganggur
Bukti mengko balik kubur

Eling Alloh kang sempurna
Ora bisa akalana

Kita eling maring alloh ora liyan
Banget larang kaya regane berlian

Bisa eling sebab ngaji
Demen Alloh ayu diuji

Alloh rosul kang minteri
Kabeh amal kang beneri

Kita urip kang manglingi
Alloh rosul den elingi

Eling Alloh ayu mikir
Supaya selamet mengko akhir

Untung sira ngaji syahadat
Bukah ati terus ma’rifat

Kayu koyum diwaca terus
Waktu lara sampe waras

Syhadat tauhid isikna
Syahadat rosul lakonana

Ngaji syahadat aja telat
Yen wis waktu gage mangkat

Mumpung ilmu pada timbul
Balik ngaji sira mikul

Timbulane wali kang sanga
Iman islam cuan lunga

Ma’rifat islam ngurus badan
Ngerusak amal keriyaan

Duwe badan dibagusi
Gerenjet ati di ikhlasi

Aja pada ngku pinter kudu watir
Ora eling karo Alloh tetep kafir

Jaluk wuruk ning guru ilmu syare’at
Cukula dewek pengen duwe ilmu hakekat

Ayu batur kita bebalik pikire
Elinga mati embuh esuk embuh sore

Ayu batur ngerongokna pengajian
Aja kongsi kita dadi wong kafiran

Wong kang munafik menenge ning tengah-tengah
Mukmin beli kafir beli bloli genah

Aja kesela waktu maca ning syahadat
Apa maning lagi waktune sekarat

Ayu manut nuhun syafa’at ning nabine
Perkara wolu nuhun saged ngelakonane

Aja kongsi eling ira waktu lara
Mengko blai nemu susah awak ira

Anak putu Adam duwe pertanggunmgan
Tanggungane manut rosul eling pangeran

Iblis nanggung dadi intipe neraka
Tapi jaluk bancik goda umat dika

Satoh hewan nanggung bantu ning menusa
Kang ora eling satoh hewan jaluk niksa

Aja enak sira nyandang lan mangan
Syukurana direjekeni sing pangeran

Iki jaman nyata welan sampun ganti
Gage eling pahama gawane mati

Ora nana wong kang khusyu sembayange
Sebab tua jaluk wuruk ning gurune

Tetengere dina kiamat ya mencorong
Dipun pilih ing kanjeng nabi golong-golong

Ayu sholat ampel gading berjam’ah
Dedonga bareng karo batur kelawan bungah

Aja ngaku sugih pinter urip dewek
Yen ngakua pinter dewek ya munafik

Kita urip ning dunya duwea wirang
Gusti Alloh nuruni ayat  pirang-pirang

MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)

1. Arti Maca Syahadat Telu

Syahadataken sepisan sira macane
Nuhun selamet waktu najah ning dunyane

Maca syahadat kaping pindone
Nuhun selamet mungkar nangkir jawabane

Maca syahadat kaping telune
Nuhun selamet maju landrat arah-arah mahsyar

2. Artine muji maulana ya maulana 

Nabi Muhammad :
Gusti nabi nuhun selamet ingdalem dunya lan akherat
Ayu batur gage gandul Dunya akherat aja ucul

Siti khodijah :
Siti khodijah bangete ikhlas
Nabi Muhammad bangete melas

Harta benda kabeh diterima
Nggo gelaraken ning agama

Siti fatimah :
Siti Fatimah jaluke berat
Umat Islam ahli ma’siat

Disunahaken pangapurane
Umat Islam sedayane

Khasan khusein :
Nuhun gusti Khasan khusain
Nure akal aja kelalen

Maring Alloh lan rosule
Bisa ma’ rifat ning akale

Syekhunal mukarrom :
Bapa guru nuhun pitulung
Nafsu kula kang kumentung

Rusake nafsu alane
Emong ibadah awak kulane

Sebab nyata kecampuran
Nafsu kula kelawan syetan

Badan gregah nuruti syetan
Akal ma’rifat beli jalan

Fatimah Gandasari :
Fatimah Gandasari
Nuhun dunya aja kari
Agama kula nuhun tetep
Laku ibadah ingkang mantep

Mugah-mugah saged sodaqoh
Ning fakir miskin segala brantah

Ayu sodaqoh ikhlasna
Barang kang luwih sukakna

GustiAlloh kang nganakaken
Sira kabeh kang gelaraken

Sira bisa ngatur dunyane
Tetep sira ana imane

Mumpung urip bareng-bareng
Ning fakir miskin ayu kedeleng

Sira nyata ana imane
Matine sira enak nggone

Syarif Hidayatulloh:
Gusti Syarif hidayatulloh
Netepaken ning Alloh
Duwe badan dibagusi
laku ala den tangisi

Duwe ilmu ingkang nyata
Kanggo sangu balik kita

Duwe ati adepna
Akal ma’rifat temenana
Maring guru kudu nylondo
Elinga kita masih bodo

Kanjeng nabi banget melas ning umate
Ayu manut tingkah rosul waktu sholate

Jubah putih udeng putih ning dunyane
Ayu dianggo ibadah sira badane

Gusti Alloh dohir batin ya ningali
Waktu sholat ati anteng apa beli

Wongkang sholat blasar-blasar ning akehe
Ayu ngrasa waktu sholat salah bae

Syetan wani nyela-nyela wong ibadah
Pikir pegah ati ngamprak dadi robah

Untuk lebih lengkap tentang nadhom-nadhom, silahkan download filenya dibawah ini.

Download NADHOM ASYSYAHADATAIN KOMPLIT.pdf

3 komentar:

 1. Mau tanya kang ….
  gandulana gusti sinuhun kebon melati
  lagi gelaraken syahadat sirri atau sejati ???
  Mohon sumbernya disertakan …
  Terimakasih

  BalasHapus
 2. Sekedar informasi, barang kali perlu untuk para jamaah muride abah umar, silahkan download kumpulan nadom pada link berikut : http://www.4shared.com/rar/jzr6MDrqba/Nadoman_1.html

  BalasHapus
 3. Syahadat Sirri, artinya 2 kalimat syahadat

  BalasHapus